(ÅRSMØTE UTSATT) Innkalling til årsmøte

Postet av Sarpsborg Bandyklubb den 8. Mar 2020

Årsmøte er utsatt på grunn av restriksjoner og retningslinjer fra myndighetene. Vi kommer tilbake med ny dato. 


Innkalling til årsmøte i Sarpsborg Bandyklubb, tirsdag 31. mars kl. 1900, klubblokalene ved Sarpsborg kunstis.

Det innkalles til ordinært årsmøte i Sarpsborg bandyklubb. Styret håper så mange som mulig av klubbens medlemmer møter og ønsker vel møtt!


Dagsorden:

  1. Valg av dirigent og referent.

  2. Valg av 2 representanter til å underskrive årsmøtets protokoll.

  3. Godkjenning av årsberetninger

  4. Godkjenning av årsregnskap.

  5. Innkomne forslag fra medlemmer:
    Innkomne forslag må være styret i hende senest tirsdag 24.03.20

  6. Valg
    Basert på valgkomitéens innstillinger


Sarpsborg 1 mars 2020


Anders Olsson

Leder, Sarpsborg Bandyklubb    Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.