Innkalling til årsmøte i Sarpsborg bandyklubb, onsdag 30.3.2016 kl. 1900 på brakka.

Postet av Sarpsborg Bandyklubb den 3. Mar 2016

Du innkalles til ordinært årsmøte i Sarpsborg bandyklubb. Alle medlemmer og foreldre oppfordres til å komme.

1). Valg av dirigent og referent.

2).Valg av 2 representanter til å underskrive årsmøtets protokoll.

3).Godkjenning av årsberetninger

4).Godkjenning av årsregnskap.

5).Innkomne forslag fra medlemmer:

Innkomne forslag må være styret i hende senest onsdag 23.3.16

6).Valg av revisor: Lene Bøhaugen

7).Valg til styret:

Valgkomiteens innstilling:

  • Leder: Jon Ebeltoft(ikke på valg, 1 år igjen)
  • Nestleder: Tommy Røren(ny, for 1 år)
  • Kasserer: Ingvild Aune Steen (ikke på valg, 1 år igjen)
  • Sekretær: Ragni Bøhaugen Bråthen (gjenvalg, 2 år)
  • Styremedlem: Egil Spetaas (ikke på valg, 1 år igjen)
  • Styremedlem: Anders Olsson (gjenvalg for 2 år)
  • Styremedlem: Linn Ellefsen(ny, for 2 år)

8).Valg til valgkomite`:

* Cato Stenersen

* Tommy Røren

* Hege Paulsen

9). Ulike komiteèr.

Kiosk: Helge Otto Torget, Kristin Stenholdt + 2 til

Rekruttering: Dag Frode Hultengren, Lasse Holm (rekruttlag) + 2 til

Sponsor: Sten Holter, Anders Olsson + 2 til

Sarpsborg 03.03.2016Jon Ove Ebeltoft, leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.